Bra företagsklimat

Det är inte alltid lätt att starta ett nytt företag, det tar mycket kraft och energi. Men en av anledningarna för att nystartat företag ska lyckas beror på vart du bor. För det underlättar om din kommun har ett bra företagsklimat. En kommun som ofta nämns när det gäller bra företagsklimat är Habo kommun, utanför Jönköping.

En av nycklarna till att företagsklimatet är så bra i Habo beror på den öppenhet och tillgänglighet som finns i kommunen. I kommunen går det 100 invånare på en kommunpolitiker, och där genomsnittet i Sverige är 179 invånare per politiker. I och med den korta beslutsvägen blir det enklare för företagare i näringslivet att vända sig direkt till politikerna med sina frågor och funderingar, som de snabbt får svar på.

Politikerna i Habo ska fortsätta utveckla det företagsvänliga klimatet i kommunen där de märker att allt fler medelålders par och barnfamiljer väljer sig att bosätta sig. Kanske beror det på att företagsklimatet är så bra som folk väljer att bosätta sig här?

Du kan läsa en mer utförlig artikel på webbplatsen Emils tankar, där du även kan få din röst hörd när det gäller samhällsdebatten!

Förutom ett bra företagsklimat gäller det även att ha en bra arbetsmiljö.

Leave a Reply