Fler kvinnor startar eget!

Andelen egenföretagare bland kvinnor i Sverige har ökat, samtidigt som de egenföretagande männen har blivit färre.

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv så är ökningen störst i kvinnosegmentet 45-54-åringar. Sedan 2006 är det 10% fler kvinnor som startar eget företag.

Under samma tidsperiod har männens vilja att starta eget sjunkit med 4%.

Leave a Reply