Hur marknadsföra sig?

Det blir allt viktigare att marknadsföra sitt företag och dess tjänster på ett bra sätt för att skilja ut sig från mängden. Det räcker inte med att försöka överrösta sina konkurrenter med budskapet om det egna företagets förträfflighet. Det kan snarare slå tillbaka, speciellt om du inte klarar att leva upp till att vara det allra bästa företaget med den högsta servicenivån.

Det gäller nog att hitta sin egen väg att gå och vara mycket lyhörd för vad presumtiva kunder verkligen vill ha. Lyssna in och berätta hur du kan hjälpa till så kommer du långt.

Vilka kanaler ska du välja? Ja, det kan variera beroende av vad det är du vill kommunicera och när du vill säga detta. Till att börja med kanske du behöver se över din hemsida och lägga ner en del extra tid på startsidan och kanske några ytterligare utvalda sidor. Startsidan är troligtvis den sida som flest besöker och den är många gånger ditt ansikte utåt.

Sen finns det förstås en rad andra kanaler som var och en kan vara rätt vid en speciell tidpunkt. En kampanj med sponsrade länkar, radioreklam, tv-reklam, tidningsannons, mässor, pennor eller nyckelringar och så vidare. Det viktiga är att tänka igenom varför du väljer en viss kanal och analysera utfallet om det är möjligt.

Rätt man på rätt plats

Att hitta rätt person till sitt företag är inte en enkel uppgift. Önskemålen om den tilltänkta personens kvalifikationer kan vara många, både rent yrkesmässiga och personliga. Dessutom vill du säkerligen ha en person med rätt attityd och som du tror passar in på företaget. Ska du välja en person med lång erfarenhet men som kanske kräver lite högre lön eller ska du ge en nybakad student chansen att få visa framfötterna?

Om och om igen går du igenom ansökningshögen och ju mer du tänker på det desto svårare blir det. Kanske frågar du någon kollega om råd. Till slut har du sållat ut ett par tänkbara kandidater som du vill träffa. Efter intervjuerna börjar det riktigt svåra, att välja ut den som du tror kommer passa allra bäst. Du väger olika kvalifikationer mot varandra och ser över om du kan tillmötesgå de olika önskemål som respektive person har. Förhoppningsvis är det någon av dessa som du till slut erbjuder anställning. Annars börjar hela proceduren om igen…

En del företag upplever att rekryteringsprocessen är mycket tidsödande och resurskrävande och anlitar ett rekryteringsföretag som hjälper till att finna lämpliga kandidater. För många kan detta tillvägagångssätt vid rekrytering vara en riktigt god idé.

Franchising ett smart sätt att starta företag

Samhällets finansiella läge skapar en viss osäkerhet inom näringslivet. Det finns ett intressant begrepp som kallas franchising som erbjuder en blivande företagare den stora fördelen att starta ett eget företag på ett sedan tidigare beprövat och fungerande koncept.

Denna typ av företagande ger dig en utmärkt grund för hur man hanterar de krav som ställs på modernt företagande och ledarskap. Det blir helt enkelt en form av företagsskola där man får utlopp för den inre entreprenörsandan samtidigt som man kan luta sig tillbaka på en beprövad affärside som redan har fungerande marknadsföringsrutiner, administrativa rutiner och redan testade marknadsförutsättningar.

Man får löpande utbildning och handledning och det hela blir till en process av kollektivt entreprenörskap.

Ett välskött franchisekoncept erbjuder helt enkelt en nyckelfärdig verksamhet där man får stöd i hela processen; från geografiskt läge, utbildning, handledning till lagstadgat krav och felsökning. Läs mer om franchising på Franchise Finder.

Backup

Datamängderna i form av dokument, databaser, e-post med mera växer sig allt större på de allra flesta företag. Faktum är att det finns undersökningar som visar att mängden data som lagras fördubblas för varje år.

Naturligtvis kan det finnas mycket data som egentligen är onödig och skulle kunna kastas men verkligheten är också att väldigt mycket data är riktigt viktig. Ofta till och med så viktig att det skulle kunna innebära väldiga problem och kostnader samt i värsta fall konkurs om olyckan är framme och datat går förlorat.

Det finns många sätt att arbeta med säkerhetskopiering av datan. Vanligast är förmodligen att man kör med backupband eller bränner skivor.

Dessa båda lösningar skyddar, om allt hanteras rätt, vanligtvis mot hårddiskkraschar. Men för att skydda er och ert data även vid t ex inbrott eller brand behöver backupen dessutom placeras på annan geografisk plats.

Ett annat stort problem hos många företag är att man helt enkelt glömmer att byta backupband eller att det missas om ansvarig person är frånvarande på grund av t ex semester eller sjukdom.

En bra lösning som både är säker och automatisk är att köra med en tjänst för backup över internet. En av många aktörer på området är Bluerange med tjänsten Backup  Online.

Reklampennor

Reklampennor är ett av de äldsta sätten att genom en promotionprodukt marknadsföra sitt företag på. Genom denna förhållandevis enkla och billiga produkt får ditt företag stor exponering för den som använder pennan. Sätt din logo, ditt företagsnamn eller varför inte en slogan eller fyndig mening på den så blir den garanterat sedd.

Välj den typ av penna som du tycker passar. Undvik dock de allra billigaste, fungerar inte pennan tillfredsställande så skapar den bara irritation. Fundera på om du vill lägga några kronor extra på en penna som ger ytterligare ett värde som till exempel en penna med USB-minne. Här hittar du ett brett sortiment av bra reklampennor.

Ledarskap

Det är lättare sagt än gjort att utöva ett bra ledarskap. Att vara chef kan vara en kul utmaning men positionen i sig innebär mer eller mindre en utsatthet. Finns det någon roll på arbetsplatsen där det tycks till mycket om än just chefens? Förväntningarna är höga och frågar du dina medarbetare hur de tycker att en bra chef ska vara så kommer du förmodligen att få skiftande svar. Men det finns några grundläggande egenskaper hos chefen som kan skapa en kreativ miljö:

– Se till att må bra själv
– Lyssna på dina medarbetare och visa genom feedback att du verkligen har lyssnat aktivt
– Var en tydlig ledare utan att dominera
– Bra medarbetarskap – involvera medarbetarna
– Förmåga att se varje medarbetares styrkor och uppmuntra dessa
– Uppmuntra utveckling
– God kännedom om mellanmänskliga relationer

Genom utbildning och/eller handledning går det att träna upp dessa förmågor. Att bli en bra ledare kräver att man aktivt jobbar med sig själv på ett eller annat sätt.

Rekrytering

När det är dags att anställa ytterligare en person på företaget är det förmodligen en hel del att fundera över. Vissa väljer att anlita ett rekryteringsföretag för att få hjälp med rekryteringsprocessen medan andra vill sköta det helt själva.

Visst kan det vara bra att ett rekryteringsföretag med sin erfarenhet finner lämpliga kandidater men med en genomtänkt strategi finns alla möjligheter för ett företag att nå en lyckad rekrytering.

Oavsett vilken väg ni väljer bör man naturligtvis tänka igenom vilken typ av profil ni vill ha på aktuell plats. Inte bara vad gäller ren erfarenhet utan till viss del även fundera över önskvärda personliga egenskaper som passar både för jobbet men även på arbetsplatsen.

I jakten efter rätt person är det bra att vända på perspektivet och titta på vad ni har att erbjuda. Ta fram några riktigt bra anledningar till att någon ska välja just det arbete som ni erbjuder och just er arbetsplats. Spetsa gärna till dessa argument i den annons som ni utformar för tjänsten.

När sen ansökningarna börjar rulla in så börjar det riktigt svåra arbetet, först att välja ut personer för anställningsintervju och sen att få fram de mest intressanta personerna. Att bedöma en persons färdigheter och egenskaper vid en eller ett par korta stunder är en verklig utmaning.

En del tycker det är bra att använda någon form av urvalsmetod, det kan handla både om rena färdigheter eller hur personen i fråga fungerar i olika sammanhang. Om ni väljer någon sådan metod så ta dessa med en aning nypa salt. Dessa går att manipulera samt att de inte ger en komplett bild av personen. Använd inte ett frågeformulär under intervjusituationen utan förbered frågeområden så blir dialogen lite smidigare.

Din uppgift som intervjuare är att få personen som blir intervjuad att känna sig så avslappnad som möjligt. När intervjuerna är över och du fortfarande känner dig osäker, be om ytterligare en träff. Kanske är det aktuellt att någon mer på företaget träffar de mest intressanta personerna. För mer information och tips besök gärna http://csjobb.idg.se

Starta-eget-tips

Funderar du på att starta eget? Då har du säkert många tankar om hur du ska gå till väga. Som hjälp på traven följer här några tips.

1. Vad vill du? – Ja, vad är egentligen tanken med ditt företag? Tjäna mycket pengar? Förverkliga en dröm? Frihet att förfoga över din egen tid? Har du en idé om något som du saknar på marknaden idag?

2. Testa din idé – skulle du själv kunna tänka dig att köpa produkten eller tjänsten? Fråga någon utanför bekantskapskretsen om vad de tror om din idé. Här får du troligen det mest ärliga svaret. Ge inte upp om du möts av motstånd, utveckla din idé istället.

3. Konkurrens – Gör en analys över dina eventuella konkurrenter och deras produkter samt den marknad som du ska ge dig in i.

4. Är idén utvecklingsbar? – Kan du se flera möjligheter med din idé. Det kan svänga snabbt på marknaden och då gäller det att hänga med i svängarna och kunna erbjuda det kunderna vill ha.

5. Din egen arbetsinsats – Är du beredd att lägga ner mycket tid i din verksamhet? Det kräver hårt arbete men i gengäld är du din egen Boss och behöver inte följa någon annans direktiv.

6. Finansiering – har du en plan för finansieringen i företaget innan det når bärighet? Kanske har du redan ett startkapital som du kan lägga in. Om du studerar så kan det vara en god idé att starta företaget under studietiden. Du kan också kontakta till exempel Almi som bland annat hjälper företag att komma igång.

7. Marknadsföring – hur ska du marknadsföra din produkt eller tjänst? Dyra sätt behöver inte innebära den bästa marknadsföringen. Var kreativ och våga gå utanför ramarna!

8. Lokal – har du hittat passande lokaler? Om möjligt, starta verksamheten från hemmet. Var försiktig med att anlita en flyttfirma och flytta in för ”stora” lokaler med tankar om att företaget ska växa snabbt.

9. Om fem år? – Fundera på vart du och ditt företag kommer att vara om fem år.

10. Är du beredd på bakslag? – det kommer bakslag men ge inte upp.

11. Ha roligt och var stolt över att du satsar!

Här hittar du mer starta eget info