Veckomöte

Denna information är mest riktad till småföretag då det är möjligt att samla alla anställda till ett veckomöte. Om man har ett större företag eller kontor i flera olika städer är ett nyhetsbrev ett bra komplement att skicka ut. På veckomötet som kan vara i början eller slutet av en vecka ska man gå igenom vad som gjordes föregående eller under veckan och vad som kommer hände en vecka framåt i tiden.

 

Detta är ett perfekt tillfälle att samla hela företaget och göra det starkare. En anställd som får veta vad som händer på de olika avdelningarna känner sig mer involverad i företaget vilket kan leda till att trivseln på arbetsplatsen ökar. Med veckomöten minskar man risken för missförstånd om vad som ska hända i företaget och vad som har gjorts. Mötet ska självklart vara öppet för diskussion där alla ska få säga sin åsikt. En rapport om mötet bör skickas ut till alla anställda i form av till exempel ett nyhetsbrev.